چندين جور نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ختمي وجود دارد

در روستاي تنگ طه چندين نوع نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ختمي موجود هست . بهترين دسته نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ختمي , ختمي كوهي مي باشد كه داراي بوته اي به طول حدودا 40 سانتي متر بوده و برگهاي پهن با رنگ سبز كم رنگ بوده و برگها پوشيده از كركهاي ريز مي باشند و نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ها نيز سفيد رنگ بوده و نسبتا بزرگ هستند و به شكل قيف نظیر بوده و داراي 5 نمایندگی تعمیرات پاناسونیک برگ مي باشند . اين جور نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ختمي داراي خاصیت بيشتري نسبت به گونه های ديگر داراست . اين نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ماشین بوده و در هر زميني احتمال رويش دارد و نسبت به كم آبي هم مقاومت خوبي از خود نشان مي دهد و دوره نمایندگی تعمیرات پاناسونیک دهي آن نيز معمولا آخرها تابستان مي باشد . البته به دليل خودرو بودن تعداد نمایندگی تعمیرات پاناسونیک هاي آن زياد نمي باشد . چنانچه نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ها چيده نشوند تخمها به صورت دايره اي داخل تخمدان مي رسند كه تخمها نيز به صورت استوانه اي پهن و باريك با حریم بر آمده و كنگره دار و وسط تو رفته و به رنگ سياه به‌وجود مي آيند . نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ختمي گياهي یک‌سری ساله مي باشد .

دسته ديگر نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ختمي باغي مي باشد كه كمتر خودرو بوده و درمقابل كم آبي مقاوم نمي باشد و ارتفاع گياه نيز تا بيش از دو متر هم مي برسد . اين مدل نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ختمي در اكثر فصول سال نمایندگی تعمیرات پاناسونیک دارد هرچند در فصل زمستان تعداد نمایندگی تعمیرات پاناسونیک هاي آن بيشتر است نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ها نيز پايايي زيادي دارند و مدتها بر گياه مي مثل بنابراين تحت عنوان نمایندگی تعمیرات پاناسونیک هاي تزييني نیز كاشته مي شوند . اين جور نمایندگی تعمیرات پاناسونیک داراي چندين رنگ مي باشد كه بيشتر به رنگهاي قرمز رنگ و صورتي و سفيد و بنفش ديده مي شوند . همچنين اندازه نمایندگی تعمیرات پاناسونیک نيز در انواع متفاوت فرق مي كند و نمایندگی تعمیرات پاناسونیک هاي رنگ بنفش معمولا كوچك بوده و رنگهاي ديگر بزرگتر مي باشند . برگهاي اين نوع نيز مانند برگ نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ختي كوهي است اما كمي مقدار آن بزرگتر بوده و رنگ آن نيز سبز روشن تر مي باشد و اختلاف حیاتی ديگر نیز نداشتن كرك بر روي برگ مي باشد . همچنين از دید خاصيت دارويي نیز مانند نوع كوهي نمي باشد . این دو گونه نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ختمی را بیشتر از طریق بذر تکثیر می کنند . دسته ديگر نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ختمي معروف به نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ختمي چيني مي باشد كه كلا با نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ختمي ايراني متفاوت مي باشد . نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ختمي چيني به طور درختي مي باشد كه برگهاي آن بيشتر شبيه به درخت سيب مي باشد . نمایندگی تعمیرات پاناسونیک هاي آن نيز مثل نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ختمي به طور قيفي بوده و داراي 5 نمایندگی تعمیرات پاناسونیک برگ مي باشد اما داراي درفش بلندي مي باشد به طوري كه از جام نمایندگی تعمیرات پاناسونیک بيرون زده است . نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ختمي چيني هميشه سبز بوده و خزان ندارد و در تمام فصول نیز نمایندگی تعمیرات پاناسونیک دهي دارااست . البته در فصل سرما ميزان نمایندگی تعمیرات پاناسونیک دهي آن خيلي كم مي شود . نمایندگی تعمیرات پاناسونیک هاي آن نيز پايداري زيادي ندارند و بعد از یک‌سری روز از بين مي فرآیند . البته چون اندازه نمایندگی تعمیرات پاناسونیک دهي زياد است هميشه بر آن نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ديده مي شود . در رابطه خاصيت دارويي آن نيز مشخص نيست خاصيتي داشته باشد يا نه . رنگ نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ها نيز در ختمي چيني متعدد مي باشد و رنگهاي قرمز و رنگ زرد و سفيد و . . . داراست كه رنگ قرمز‌رنگ آن بيشتر ديده مي شود و با گونه های آب و هوا نيز سازگار مي باشد . چون نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ختمي چيني هميشه سبز است بنابر اين سرماي زياد را نمي تواند تحمل نمايد و در حالتی‌که دماي هوا به زير صفر رسد احتمال يخ زدگي آن زياد است . نمایندگی تعمیرات پاناسونیک ختمی چینی بیشتر از طریق قلمه زنی نشر میشود .


منابع

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *